Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å bevilge 1000 mill. kroner til utnyttelse av ledig behandlingskapasitet ved offentlige og private sykehus i Norge

Dokument nr. 8:45 (2000-2001), Innst. S. nr. 190 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. S. nr. 190 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2001