Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om tiltak som kan sikre døve og sterkt hørselshemmede barn rett behandling til rett tid

Dokument nr. 8:4 (2001-2002), Innst. S. nr. 84 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 31.01.2002 Innst. S. nr. 84 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.02.2002