Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) og Budsjett-innst. S. I (2001-2002), jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002), St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2001 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2001