Del IV Statnett

St.prp. nr. 1 Del IV (2001-2002), Innst. S. nr. 83 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.01.2002 Innst. S. nr. 83 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2002