Endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 20 (2001-2002), Innst. S. nr. 31 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2001 Innst. S. nr. 31 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2001