Forslag fra stortingsrepresentantene Asmund Kristoffersen, Bjarne Håkon Hanssen, Olav Gunnar Ballo og Ola D. Gløtvold om sluttoppgjør mellom staten og fylkeskommunen som følge av statens overtakelse av sykehusene m.m.

Dokument nr. 8:26 (2001-2002), Innst. S. nr. 140 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Bjarne Håkon Hanssen, Ola D. Gløtvold, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A), (SV) og (SP) Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 140 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2002