Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter og Karin S. Woldseth om bygging av alternativ seilingsled fra Hjeltefjorden til Herdlafjorden og videre til Bergen

Dokument nr. 8:59 (2001-2002), Innst. S. nr. 125 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 125 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2002