Helseministerens redegjørelse om funn av smittsom bakterie på produktet Dent-O-Sept

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra helseministeren

Saksgang

  1. Status