Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

St.meld. nr. 14 (2002-2003), Innst. S. nr. 189 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.04.2003 Innst. S. nr. 189 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2003