Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik og John I. Alvheim om at private og offentlige laboratorier gis tillatelse til å kontrollere om alkoholholdige drikkevarer inneholder metanol

Dokument nr. 8:16 (2002-2003), Innst. S. nr. 46 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.11.2002 Innst. S. nr. 46 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2002