Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad om at selvstendig næringsdrivende gis rett til omsorgspenger ved barns sykdom

Dokument nr. 8:112 (2002-2003), Innst. S. nr. 38 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 13.11.2003 Innst. S. nr. 38 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2003