Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 vedkommende Utdannings- og forskningsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 5. desember 2003

Rolf Reikvam

leder og ordf. for kap. 259, 261, 281 og 3281

Vidar Bjørnstad

ordf. for kap. 262, 285, 286, 920 og 3286

Ine Marie Eriksen

ordf. for kap. 260, 2410, 5310 og 5617

Ursula Evje

ordf. for kap. 243, 256, 279, 1020, 3243, 3256 og 4020

Trine Skei Grande

ordf. for kap. 249 og 273

Lena Jensen

ordf. for kap. 202, 221, 263, 287, 3202, 3221 og 3287

Arne Lyngstad

ordf. for kap. 340, 341, 3340 og 3341

Eva M. Nielsen

ordf. for kap. 206, 254 og 310

Jan Olav Olsen

ordf. for kap. 203, 222, 342, 3203, 3222 og 3342

Karita Bekkemellem Orheim

ordf. for kap. 200 og 3200

Raymond Robertsen

ordf. for kap. 223, 224 og 248

Jan Simonsen

ordf. for kap. 232, 265, 269 og 3232

Elsa Skarbøvik

ordf. for kap. 204, 240, 253, 270 og 3204

Rune J. Skjælaaen

ordf. for kap. 251, 258, 274, 283, 1021, 1023, 3283, 4021 og 4023

Arne Sortevik

ordf. for kap. 226, 264, 268 og 282

Søren Fredrik Voie

ordf. for kap. 278, 288, 1137 og 3288