Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

St.meld. nr. 5 (2004-2005), Innst. S. nr. 83 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. S. nr. 83 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2004