Nasjonalmuseet for kunst

(Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 4 (2004-2005)) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2004 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2004