Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Moderniseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet mv. (rammeområdene 1, 2 og 3)

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 7. desember 2004

Sonja Irene Sjøli

leder og ordf. for kap. 20, 21, 300, 800, 1500, 3300 og 4500

Magnar Lund Bergo

ordf. for kap. 322, 334, 860, 862, 1506, 3322, 3334, 3860 og 4506

Dagrun Eriksen

ordf. for kap. 329, 337, 852, 854, 858, 1580, 1581, 2530, 3329 og 3854

Eirin Faldet

ordf. for kap. 315, 666, 842, 855, 1541, 1546, 1550, 3855 og 4546

Trond Giske

ordf. for kap. 320, 321, 335, 856, 1547, 3320 og 4547

May Hansen

ordf. for kap. 830, 857, 859, 1542, 1543, 2470, 3859 og 5470

Ulf Erik Knudsen

ordf. for kap. 24, 336, 1522, 1582, 1583, 3024, 4522, 4583 og 5446

Ola T. Lånke

ordf. for kap. 324, 325, 1507, 1510, 1520, 3324 og 3325

Torny Pedersen

ordf. for kap. 867, 868, 1502, 1503, 1560, 2445 og 5445

Afshan Rafiq

ordf. for kap. 840, 844, 846, 847, 848 og 1530

OlemicThommessen

ordf. for kap. 1, 2, 323, 328, 865, 866, 3323, 3328 og 5607

Karin S. Woldseth

ordf. for kap. 305, 841, 850 og 3305

Eli Sollied Øveraas

ordf. for kap. 326, 664, 845, 1544 og 3326