Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Bendiks H. Arnesen, Grethe Fossli, Kjetil Bjørklund, Marit Arnstad, Per Ove With og Øyvind Korsberg om fortsatt stasjonering av Forsvarets 337 skvadron - Kystvakthelikopterskvadronen - med skvadronledelse på Bardufoss også etter innfasing av de nye NH90-helikoptrene

Dokument nr. 8:69 (2004-2005), Innst. S. nr. 194 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Grethe Fossli, Kjetil Bjørklund, Marit Nybakk, Marit Arnstad, Øyvind Korsberg, Per Ove Width Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (A), (SV), (SP), (KrF) og (FrP) Innstilling avgitt 24.05.2005 Innst. S. nr. 194 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2005