Tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Ot.meld. nr. 1 (2005-2006), Innst. O. nr. 1 (2005-2006), beslutning. O. nr. 1-10 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2005 Innst. O. nr. 1 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i bl.a. skatte- og avgiftslovgivningen. Endringene må i stor grad sees i sammenheng med de av Stortinget vedtatte budsjettrammer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.2005