Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

St.meld. nr. 25 (2005-2006), Innst. S. nr. 150 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 150 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert framtidas omsorgsutfordringer. Merknader i Innst. S. nr. 150 (2006-2007) fra en samlet komité eller fra partier som utgjør et flertall i Stortinget, gir føringer for den framtidige omsorgspolitikken. Det ble enstemmig vedtatt å be Regjeringen styrke det nasjonale forskningsprogrammet for forskning på eldreomsorg tilknyttet Norges forskningsråd. Med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det vedtatt å be Regjeringen i tilknytning til statsbudsjettet for 2008 legge fram en egen sak basert på omsorgsmeldingens hovedstrategier. Det ble vedtatt at St.meld. nr. 25 (2006-2007) skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007