Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidas omsorgsutfordringer (Mestring, muligheter og mening)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. mars 2007

Harald T. Nesvik

leder

Laila Dåvøy

ordfører