Forslag fra stortingsrepresentantene Gunvald Ludvigsen, André N. Skjelstad og Lars Sponheim om styrking av pårørande sine rettar i situasjonar der det oppstår usemje mellom pårørande og medisinskfagleg personell om å halde fram eller avslutte livsnødvendig behandling

Dokument nr. 8:33 (2005-2006), Innst. S. nr. 140 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen, Lars Sponheim Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 140 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med røystene til Arbeidarpartiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet vedteke at eit framlegg frå stortingsrepresentantane Gunvald Ludvigsen, André N. Skjelstad og Lars Sponheim om styrking av pårørande sine rettar i situasjonar der det oppstår usemje mellom pårørande og medisinskfagleg personell om å halde fram med eller avslutte livsnødvendig behandling, vert lagd ved protokollen. Bakgrunnen for vedtaket er at statsråd Sylvia Brustad i eit brev til helse- og omsorgskomiteen uttalar at ho vil sjå nærare på om den ordninga som ein har i dag, kan betrast. Framstegspartiet og Venstre røysta for eit framlegg om å lovfeste at pårørande skal ha rett til ei fornya vurdering i slike høve.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2006