Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen, Robert Eriksson, Øyvind Vaksdal og Harald T. Nesvik om en tiltaksplan for bygging av gasskraftverk i Norge samt statlig ansvar for CO2-verdikjeden

Dokument nr. 8:37 (2005-2006), Innst. S. nr. 162 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Vaksdal, Robert Eriksson, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. S. nr. 162 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å avvise et forslag fra Fremskrittspartiet om en tiltaksplan for bygging av gasskraftverk i Norge samt statlig ansvar for CO2-verdikjeden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2006