Forslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Åse Gunhild Woie Duesund og Bjørg Tørresdal om tiltak for å sikre personer med minoritetsbakgrunn mulighet til deltakelse i arbeidslivet

Dokument nr. 8:46 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Bjørg Tørresdal, Dagfinn Høybråten Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 16.05.2006 Innst. S. nr. 159 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet vedtok å vedlegge dokument:8-forslaget fra Kristelig Folkeparti protokollen, hvilket innebærer at flertallet ikke har tatt standpunkt til realiteten i forslaget. Flertallet la til grunn at Regjeringen har iverksatt eller vil iverksette en rekke tiltak på de områder som dokumentet omhandler, og flertallet forutsetter at Regjeringen gjennom disse vil legge stor vekt på å sikre personer med minoritetsbakgrunn deltakelse i arbeidslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2006