Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg og Kenneth Svendsen om en vurdering av samferdselsmessige tiltak som kan sikre øysamfunn og kystkommuner bedre næringsmessig verdiskaping

Dokument nr. 8:71 (2005-2006), Innst. S. nr. 218 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Kenneth Svendsen, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 218 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiet om en vurdering av samferdselsmessige tiltak som kan sikre øysamfunn og kystkommuner bedre næringsmessig verdiskaping. Stortingets flertall viser til Nasjonal transportplan som det mest egnede og hensiktsmessige dokumentet der Stortinget kan få seg forelagt en samordning av sektorvise tiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006