Forslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen og Elisabeth Aspaker om nasjonal antidopinglovgiving

Dokument nr. 8:75 (2005-2006), Innst. S. nr. 39 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Gunnar Gundersen, Olemic Thommessen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. S. nr. 39 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ber Regjeringen å intensivere anti-dopingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten, Stortingets flertall, alle partier unntatt Venstre ber også i denne sammenheng Regjeringen sørge for at frivillige dopingkontroller kan videreføres. Mens bruk av doping innenfor den organiserte idretten har fått stor oppmerksomhet, kan det synes som om bruken i uorganiserte idrettsmiljøer kan ha økt. Dette kan utvikle seg til et alvorlig problem, og fordrer økt fokus fra myndighetenes side.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2006