Forslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og May-Helen Molvær Grimstad om et styrket erstatningsrettslig vern mot helseplager og helseskader som er forårsaket av forbruksvarer

Dokument nr. 8:89 (2005-2006), Innst. S. nr. 63 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 63 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om erstatningsrettslig vern mot helseplager og helseskader som er forårsaket av forbruksvarer. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006