Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Olemic Thommessen om å likestille bestemmelser om trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og barneomsorg for selvstendig næringsdrivende med reglene som gjelder for andre arbeidstakere

Dokument nr. 8:113 (2005-2006), Innst. S. nr. 41 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. S. nr. 41 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å likestille bestemmelser om trygderettigheter selvstendig næringsdrivende med reglene som gjelder for andre arbeidstakere ved svangerskap, fødsel og barneomsorg. Flertallet i komiteen bestående av regjeringspartiene viser til at: - Regjeringen i henhold til Soria Moria-erklæringen vil sikre gründere og etablerer gode sosiale ordninger, blant annet ved å se på vilkårene for selvstendig næringsdrivende til å kombinere yrkeskarriere med småbarnsomsorg. - Regjeringen vil med bakgrunn i Soria Moria-erklæringen og tidligere stortingsvedtak arbeide videre med sikte på å bedre trygderettighetene for selvstendig næringsdrivende. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2006