Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen, Robert Eriksson og Gjermund Hagesæter om å halvere merverdiavgift på strøm og fjerne elektrisitetsavgift

Dokument nr. 8:3 (2006-2007), Innst. S. nr. 103 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 103 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiets representanter Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen, Robert Eriksson og Gjermund Hagesæter om å halvere merverdiavgift på strøm og fjerne elektrisitetsavgift. Forslaget ble, mot Fremskrittspartiets stemmer, ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006