Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2006-2007), Innst. S. nr. 90 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 90 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Endringene innebærer samlet en netto økning i utgiftene på 156 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006