Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om omorganisering av Norsk rikskringkasting (NRK), og avvikling av ordningen med fjernsynslisens

Dokument nr. 8:11 (2006-2007), Innst. S. nr. 118 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.02.2007 Innst. S. nr. 118 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Fremskrittspartiet om omorganisering av Norsk rikskringkasting og avvikling av ordningen med fjernsynslisens ble avvist av Stortingets flertall. Forslaget fikk bare støtte fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2007