Opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering

Dokument nr. 8:56 (2006-2007), Innst. S. nr. 48 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli, Trond Helleland Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 48 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, og ble dermed forkastet. Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet sa seg førnyd med at Regjeringen i forslaget til stasbudsjett for 2008 har lagt fram en strategi om habilitering og rehabilitering, og det ble med stemmene fra disse partiene vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007