Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Torbjørn Andersen og Tord Lien om å gi kommunene vetorett mot vindmølleutbygging

Dokument nr. 8:58 (2006-2007), Innst. S. nr. 270 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 270 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å gi kommunene vetorett mot vindmølleutbygging. Forslaget er forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007