Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Solveig Horne og Ketil Solvik-Olsen om fornyet behandling av vedtatt vern av Åbødalsvassdraget i Sauda

Dokument nr. 8:72 (2006-2007), Innst. S. nr. 236 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Vaksdal, Solveig Horne Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 236 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ikke å gå inn for et forslag fra Fremskrittspartiet om fornyet behandling av det vedtatte vern av Åbødalsvassdraget i Sauda. Vedtaket ble gjort mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2007