Fastsette krav til responstid for ambulansetjenesten i hele landet

Dokument nr. 8:81 (2006-2007), Innst. S. nr. 51 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 51 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be Regjeringen vurdere hvordan en kan sikre luftambulansen gode landingsmuligheter ved norske sykehus. Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen fastsette krav om responstid for ambulansetjenesten i hele landet fikk bare stemmene til Fremskrittspartiet og ble dermed forkastet. Flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ber Regjeringen foreta en gjennomgang av ambulansetjenestens innhold og rekruttering, og de mener en vurdering av responstiden kan være en del av en slik utredning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007