Avvikle Finnmarkseiendommen og nedlegge Sametinget

Dokument nr. 8:106 (2006-2007), Innst. S. nr. 23 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Tord Lien Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2007 Innst. S. nr. 23 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, avviste forslaget fra fem representanter fra Fremskrittspartiet om bl.a. å avvikle Finnmarkseiendommen og nedlegge Sametinget. Flertallet viste til at både Finnmarkseiendommen og Sametinget ble etablert med tilslutning fra et bredt politisk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2007