Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 14 (2007-2008), Innst. S. nr. 75 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 75 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på diverse kapitler og poster i statsbudsjettet for 2007 under Landbruks - og matdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007