Styrket lærerkompetanse og rekruttering av nye lærere

Dokument nr. 8:6 (2007-2008), Innst. S. nr. 134 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 134 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Høyre om styrket lærerkompetanse og rekruttering av nye lærere. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.02.2008