Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 18 (2007-2008), unntatt kap. 451, 456 og 480, Innst. S. nr. 88 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 88 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i bevilgningene under diverse kapittel i statsbudsjettet for 2007. Endringene på noen av de regelbundne postene er bl.a. basert på regnskapstall pr. 30. september 2007. Av større endringer kan nevnes at bevilgningen til politiet generelt øker med 20 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007