Iverksette en femårig allmennlærerutdanning

Dokument nr. 8:36 (2007-2008), Innst. S. nr. 215 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Helge Kongshaug, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande, Vera Lysklætt Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 215 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om snarest å iverksette en femårig allmennlærerutdanning. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2008