Representantforslag om å utrede prinsippet om åpne TV-nett

Dokument nr. 8:89 (2007-2008), Innst. S. nr. 67 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Olemic Thommessen, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 25.11.2008 Innst. S. nr. 67 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å utrede prinsippet om åpne TV-nett ble støttet av et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Flertallet, regjeringspartiene, gikk inn for at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2008