Representantforslag om en strategi for å styrke det aktive private eierskapet i norsk næringsliv

Dokument nr. 8:13 (2008-2009), Innst. S. nr. 129 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.01.2009 Innst. S. nr. 129 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra FrP om at Regjeringen skal legge fram en strategi for en styrking av det private aktive eierskapet i norsk næringsliv, herunder en gjennomgang og modernisering av dagens rammebetingelser og virkemiddelapparatet. Flertallet i Stortinget, representantene fra AP, SV og Sp, besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009