Representantforslag om bedre helsetjenester der pasientene bor

Dokument nr. 8:50 (2008-2009), Innst. S. nr. 266 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 266 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemt ned et representantforlsag fra Høyre om en helhetlig plan for å styrke helsetilbudet der pasientene bor. Flertallet viste til stortingsmeldingen om samhandling i helsetjenesten som skal legges fram i juni 2009, og det ble vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2009