Representantforslag om politisk reklame på norsk fjernsyn

Dokument nr. 8:58 (2008-2009), Innst. S. nr. 236 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 236 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å åpne for reklame for livssyn og politisk budskap i alle medier. Forslaget ble ikke bifalt, men fikk tilslutning fra et mindretall som bestod av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2009