Representantforslag om sporbarhet av skattepengene

Dokument nr. 8:102 (2008-2009), Innst. S. nr. 330 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 330 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I representantforslag nr. 102 for 2008-2009 foreslo Fremskrittspartiet å be Regjeringen utrede en nettbasert brukervennlig løsning for å presentere bruken av skattebetalernes penger ved at man kan søke seg ned fra hovedområder i statsregnskapet til posteringsnivå. I tråd med innstillingen fra komiteen vedtok Stortinget å vedlegge forslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009