Representantforslag om forsterket innsats mot frafall i skolen

Dokument 8:4 S (2009-2010), Innst. 190 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 18.03.2010 Innst. 190 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget behandling av representantforslag fra Venstre om forsterket innsats mot frafall i skolen framgår av innstilling og debatt om St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2010