Representantforslag om tiltak for å sikre økonomisk styring og kostnadskontroll ved helseforetakene

Dokument 8:23 S (2009-2010), Innst. 159 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.02.2010 Innst. 159 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om tiltak for å sikre bedre styring og kontroll med helseforetakenes økonomi. To delforslag fikk støtte fra Høyre og Kristelig Folkeparti, mens ett delforslag bare fikk Fremskrittspartiets stemmer. Det ble vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2010