Representantforslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter

Dokument 8:24 S (2009-2010), Innst. 184 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.03.2010 Innst. 184 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to forslag fra henholdsvis Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som begge omhandler helsetjenester til personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Begge forslagene fikk bare forslagsstillernes stemmer. Det ble vedtatt at begge forslagene skal vedlegges protokollen. Helse- og omsorgskomiteen viser i sakens innstilling til at regjeringen har vedtatt å igangsette et arbeid for å klargjøre regelverket om rett til helsehjelp for personer som oppholder seg ulovlig i landet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2010