Representantforslag om å øke fartsgrensen på motorveier klasse A til 120 km/t

Dokument 8:116 S (2009-2010), Innst. 276 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Peter N. Myhre Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 276 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å ikke bifalle forslag fra Fremskrittspartiet om å innføre en prøveordning der fartsgrensen på motorveier klasse A settes til 120 km/t.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010