Representantforslag om utvidelse av ordningen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Dokument 8:148 S (2009-2010), Innst. 42 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Ib Thomsen, Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 26.10.2010 Innst. 42 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.11.2010