Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep

Dokument 8:169 S (2009-2010), Innst. 165 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Siv Jensen, Tord Lien Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 14.12.2010 Innst. 165 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Tord Lien og Gjermund Hagesæter fra Fremskrittspartiet om tiltak mot vedlikeholdsetterslep. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010