Representantforslag om mer innovasjon i Norge

Dokument 8:180 S (2009-2010), Innst. 101 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Henning Warloe, Svein Flåtten Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 101 S (2010-2011)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra Høyre om mer innovasjon i Norge. Stortingets flertall, bestående av representanter fra AP, Sv og Sp, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 25.11.2010

      Behandlet i Stortinget: 30.11.2010